Slide1 background

ORDINACIJA PREVENTIVNE "LIFESTYLE" MEDICINE

ATERO-PREVENT

"Neka ti hrana bude lek i neka ti lek bude hrana" - Hipokrat
Zašto izabrati nas? Online zakazivanje
Slide1 background

Dobro došli

ARTERO-PREVENT

Balansirana fiziološka ishrana - LIFESTYLE MEDICINA - PREVENCIJA FAKTORA RIZIKA ZA RANU ATEROSKLEROZU ARTERIJSKIH KRVNIH SUDOVA
Zašto izaberete nas? Online zakazivanje

BALANSIRANA FIZIOLOŠKA ISHRANA

Balansirana fiziološka ishrana (BFI) je filozofija zdravog razmišljanja o potrebama organizma koje treba zadovoljiti zdravim pristupom kuvanju i pripremi hrane, dobrim kombinacijama koje nam je odredila sama fiziologija našeg tela.

PREVENCIJA FAKTORA RIZIKA ZA RANU ATEROSKLEROZU ARTERIJSKIH KRVNIH SUDOVA

Prevencijom faktora rizika sprečava se nastanak ozbiljnih kardiovaskularnih događaja kao što su infakt srca, šlog, cepanje zida aorte, periferna arterijska bolest, oštećenje bubrega, oštećenje vida, poremećaj perifernih nerava.

LIFESTYLE MEDICINA

Program edukacije LYFESTILE preventivne medicine je uveden na univerzitetu HARVARD, a sagledava i objedinjuje genetske, patofiziološke i potencijalne faktore rizika i stil života koji jedinka vodi, te se bavi njihovim tretiranjem zasnovanim na savremenim medicinskim znanjima.

Zašto da izaberete nas?Zato što smo jedina ordinacija koja se bavi sintezom zdravog načina ishrane i sagledavanjem faktora rizika za kardiovaskularne bolesti čiji je osnovni cilj dobar uticaj na stanje krvnih sudova, prevencija kardiovaskularnih bolesti i očuvanje opšteg zdravlja ljudi.

BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU I POTREBAMA

- Zato što nećete morati da se iscrpljujete nezdravim dijetama da bi ostvarili i lep izgled i dobro zdravlje,

- Zato što u saradnji sa lekarima drugih specijalnosti pratimo vaše celokupno zdravstveno stanje,

POSEDUJEMO SAVREMENE APARATE I ZNANJA

- Zato što konstantno usavršavamo, unapredjujemo svoje znanje prateći najnovije naučne publikacije,

- Zato što koristimo najsavremeniji medicinski aparat u određivanju vašeg sastava tela,

BIĆETE ZADOVOLJNI REZULTATIMA

- Kao rezultat ovih preporuka ostvarujete dobro zdravlje i lep izgled koji kao estetski momenat igra bitnu ulogu u životu savremenog čoveka,

- Zato što ćete biti zadovoljni postignutim rezultatima.

 
ORDINACIJA SE BAVI

PREVENCIJOM FAKTORA RIZIKA ZA RANU ATEROSKLEROZU ARTERIJSKIH KRVNIH SUDOVA


Prevencijom faktora rizika sprečava se nastanak ozbiljnih kardiovaskularnih događaja kao što su infakt srca, šlog, cepanje zida aorte, periferna arterijska bolest, oštećenje bubrega, oštećenje vida, poremećaj perifernih nerava.

PREVENCIJA FAKTORA RIZIKA OBUHVATA:

 • Balansiranu fiziološku ishranu- ishranu prema principima fiziologije, tj. normalnog funkcionisanja organizma
 • Redukciju prekomerne telesne težine
 • Regulisanje šećera u krvi merama "lyfestile" medicine
 • Regulisanje povišenog krvnog pritiska
 • Regulisanje povišenih masnoća u krvi
 • Nadoknadu deficita svih važnih materija u organizmu, a posebno minerala i vitamina
 • Stimulisanje antioksidativnih procesa koji redukuju štetno dejstvo oksidisanih supstanci
 • Regulisanje brzine metabolizma prema individualnim potrebama

MEDICINSKI APARAT
INBODY 720 ANALIZATOR

InBody 720 meri i analizira individualni sastav tela i koristi 30 merenja impedance upotrebom 6 različitih frekvencija. Omogućava detaljno merenje sastava tela zasnovano na poslednjim naučnim dostignućima. Aparat je deo medicinske opreme i njegovi podaci se koriste u kliničke i naučne svrhe.

Primenom INBODY 720 analizatora dobijamo sledeće rezultate:

 • • Celokupna telesna masa
 • • Masa skeletnih mišića
 • • Slobodna masna masa
 • • Ukupna telesna voda (vanćelijska i unutarćelijska)
 • • Količina proteina
 • • % telesne masti
 • • Odnos struk/kuk (WHR)
 • • Indeks telesne mase
 • • Segmentni prikaz skeletne mišićne mase sa uvidom u -razliku pojedinih segmenata tela
 • • Grafik telesne figure
 • • Nutritivni status
 • • Brzina metabolizma
 • • Balans vode u telu
 • • Skorovanje sastava i mogućnosti tela, izraženo brojem poena
 • • Visceralne masti
 • • Mnogi drugi podaci (ćelijska masa, mineralni kapacitet kostiju, odnos minerala u kostima i van njih, stepen gojaznosti, cirkumferencija ruke i mišića ruke, simetrija tela, ciljna težina, količina patoloških masti, kontrolna vrednost mišića)

Balansirana fiziološka ishrana

Balansirana fiziološka ishrana (BFI) je filozofija zdravog razmišljanja o potrebama organizma koje treba zadovoljiti zdravim pristupom kuvanju i pripremi hrane, dobrim kombinacijama koje nam je odredila sama fiziologija našeg tela.

 • Uvođenje BFI ishrane u skladu sa postojećim stanjima i bolestima
 • Regulisanje telesne mase
 • Korigovanje faktora rizika za kardiovaskularne bolesti, hipertenzije
 • Korigovanje faktora rizika metaboličkog sindroma, povišenih masnoća i dijabeta
 • Utvrđivanje potrebe za antioksidansima
 • Uvođenje antioksidanasa putem ishrane i suplementacije
 • Određivanje rizika za kardiovasklularne događaje prema evropskom modelu
 • Uvođenje BFI radi korekcije porodične i stečenih hiperholesterolemija
 • Uvođenje BFI radi korekcije povišenih triglicerida i poremećaja lipoproteina
 • Korigovanje hiperinsulinizma, insulinske rezistencije i intolerancije glukoze
 • Podršku dijabetičarima u smislu ishrane, suplementacije i pravilne aktivnosti
 • Precizno određivanje sastava tela na medicinskom analizatoru InBody 720
 • Evaluaciju, korekciju i praćenje laboratorijskih analiza od strane lekara
 • Skrining na poremećaj funkcije štitaste žlezde
 • Korekciju štetnih efekata hroničnog stresa
 • Savete vezane za higijenu sna
 • Pravilna ishrana u trudnoći
 • Pravilna ishrana dece
 • Prestanak pušenja bez dobijanja u telesnoj težini
 • Uvođenje fizičke aktivnosti prema individualnim potrebama i mogućnostima
 • Podrška tretmanu gojaznosti putem praćenja sastava tela na mesečnom nivou

Naša ordinacija ozbiljno pristupa svakom pacijentu ponaosob, jer je za nas svaki pacijent individua za sebe

 • Odlične rezultate postižemo sa pacijentima sa već razvijenim dijabetesom koji dobijaju individualnu preporuku u pogledu ishrane kao i proveru i praćenje pratećih i potencijalnih faktora rizika od strane lekara

 • Naši pacijenti su i zdravi ljudi ali sa jakom porodičnom anamnezom koji žele da dugo očuvaju svoje zdravlje

 • Fiziološka ishrana u individualno prilagođenom obliku je osnova postizanja dobre regulacije masnoća u krvi (holesterola, triglicerida, lipoproteina) kao i povišenog arterijskog pritiska usled povećanih visceralnih masnoća i pogrešne ishrane

 • Kod pacijenata sa već prisutnim kardiovaskularnim događajem sagledavamo sve faktore rizika i bavimo se njihovim tretiranjem, kako bi uz savete vezane za ishranu i način pripreme hrane mogli te faktore minimizirati ili sasvim regulisati

 • Svaki pacijent dobija sebi prilagođenu suplementaciju po preporuci lekara

 • Specifičnu preporuku lekara dobijaju i pacijenti koji imaju malu telesnu masu

Lifestyle medicina

Program edukacije LYFESTILE preventivne medicine je uveden na univerzitetu HARVARD i mnogim vodećim univerzitetima u svetu. Lyfestile preventivna medicina sagledava i objedinjuje genetske, patofiziološke i potencijalne faktore rizika i stil života koji jedinka vodi, te se bavi njihovim tretiranjem zasnovanim na savremenim medicinskim znanjima.
I naizgled zdravi ljudi treba da budu upoznati sa faktorima rizika koje nose kako bi predupredili ili bar usporili razvoj bolesti, a na prvom mestu kardiovaskularnih.

CENOVNIK USLUGA

4.000

PRVI PREGLED

ZAPOSLENI

1.500

KONTROLNI PREGLED

ZAPOSLENI

3.000

PRVI PREGLED

NEZAPOSLENI, STUDENTI
I PENZIONERI

1.000

KONTROLNI PREGLED

NEZAPOSLENI, STUDENTI
I PENZIONERI

Kako nas pronaći?

Kontakt

ATERO-PREVENT - Dr Nataša Mrdović
Makenzijeva 85/II, Stan br. 8
Telefoni: 011/344-8174, 065/3333-828
E-mail: drmrdovic.ateroprevent@gmail.com

Zakazivanje online

Molimo Vas da popunite polja tačnim podacima.

Copyright © 2017.